Giữ cho trẻ an toàn đối với các gói nước giặt

Nước giặt được cô đặc và điều chế để hòa tan vào trong nước.  Hơn 33.000 cuộc gọi tới các trung tâm chống độc về sự cố nước giặt kể từ năm 2012.  Mỗi giờ một cuộc gọi.Độ tuổi tiềm ẩn nguy cơ nhất là trẻ từ 1-2 tuổi.

An toàn thuốc cho bé

Mỗi ngày, có hơn 1.100 cuộc gọi tới trung tâm chống độc về vấn đề uống thuốc của trẻ. Đáng ngạc nhiên, độ tuổi thiếu niên có nguy cơ lớn. Tìm hiểu những thông tin từ các cuộc gọi có thể giúp cho phụ huynh biết phải làm những gì cho con mình.